• Inicio
  • Sessió de Networking: Solucions de telecomunicacions als Polígons d'activitat ecnonòmica (PAE)

Notícies

Barcelona, 06 Marzo 2017

Sessió de Networking: Solucions de telecomunicacions als Polígons d'activitat ecnonòmica (PAE)

Presentació


L'Àrea de Desenvolupament Econòmic Local, i en concret el Servei de Teixit Productiu, ha dedicat des de l'any 2005 molts recursos, tècnics i econòmics, per acompanyar els ens locals en la seva tasca de millora dels polígons d'activitat econòmica. Els PAE constitueixen una peça clau del teixit productiu on s'ubica la major part de l'activitat industrial de la província de Barcelona, i amb un gran impacte sobre la seva competitivitat.

Les infraestructures de telecomunicacions constitueixen un element essencial per a la competitivitat de les empreses ubicades als PAE, ja que són imprescindibles per al desplegament de serveis avançats adaptats a les necessitats de connectivitat de les empreses que s'hi ubiquen.


Objectiu de la sessió


Posar en contacte l'oferta d'infraestructures i serveis de telecomunicacions als PAE amb la demanda, tot facilitant el seu coneixement mutu, la qual cosa permetrà generar acords comercials orientats a trobar solucions adaptades, tecnològica i econòmicament, a les necessitats de les empreses que s'hi ubiquen.

 

Destinataris


Ens locals, associacions empresarials i empreses dels PAE de la província de Barcelona

 

Programa de la jornada


Podeu consultar el programa de la jornada clicant en aquest enllaç.


 

Data: 14 de març de 2017.
Horari: 09:30 a 14:30h
Lloc: Pati Manning, C.Montalegre, 7 Barcelona. Auditori i aules 1 i 2