Notices

Mataró, 20 February 2019

Anàlisis Comarcal del Maresm

maresme

El teixit empresarial del Maresme és més important en termes d’ocupació que en termes de facturació. Mentre que les 6.013 societats mercantils de la comarca generen el 2,4% (6.819 milions d’euros) de la facturació total de la demarcació barcelonina, aquestes concentren el 3,5% (45.543 ocupats) de l’ocupació total de la demarcació.

Dels 3.952 milions d’euros que factura el sector tèxtil, confecció, cuir i calçat a la demarcació de Barcelona, el 22,3% procedeix de les 315 empreses del sector situades al Maresme. Alhora, aquest és el primer sector en termes de facturació de la comarca. El 12,9% de la facturació total prové d’empreses que desenvolupen aquesta activitat.

El Maresme es caracteritza per seruna de les comarques amb major presència d’empreses joves. El 86,4% de les empreses de la comarca van ser fundades després de l’any 1990; i només l’1,6% de les empreses van ser fundades abans de l’any 1975.

El teixit empresarial maresmenc es caracteritza per una elevada presència del sector serveis i una reduïda presència del sector industrial. En termes de facturació, el sector serveis registra el 60,1% de la facturació comarcal, el percentatge més alt de la demarcació; mentre que el sector industrial n‘aplega el 33,8%, el menor percentatge de la demarcació. En termes d’ocupació, el 65,6% dels llocs de treball pertanyen al sector serveis, mentre que el 25,2% pertanyen a la indústria.

Una tercera part de la xifra de negoci de la comarca el genera empreses situades a Mataró.

Font: Estudi de l'estructura empresarial de la demarcació de Barcelona (edició 2018)