La recerca d'un espai requereix poder disposar del conjunt d'informació adequada, amb clara descripció i informació relativa a parcel·les, edificis, industrials, terrenys, oficines espais i centres logístics, a mes d'un assessorament o suport en el procés d’aterratge amb els instruments mes adequats per trobar el millor emplaçament per l'empresa.

La oferta global d'àrees de valor afegit per a la ubicació de les empreses a Mataró compta amb més de 200.400 m2

Els podem oferir:

  • Facilitar els acords i contactes amb tots els agents immobiliaris públics i privats en el mercat.

  • Donar suport en totes les fases de la gestió de projectes, des del principi fins al final d'implementació, atenent als requeriments d’adequació a la normativa d’usos dels plans d’ordenació urbana vigents.

  • Assessorament en programes d'incentius i opcions de finançament per al seu projecte.

Formulari Sol·licitud Espais

* Camps obligatoris