Informació i serveis per a les empreses, tant per a la seva constitució com el seu creixement i consolidació.

Creixement territori   

Aplicació de polítiques de suport que s’impulsen des de l’administració i els seus agents, valoritzant les capacitats del territori.

Reindustrialització:

La línia estratègica de reindustrialització del Tecnocampus tracta de posar el sector industrial autòcton del territori en l’eix del disseny i aplicació de polítiques de suport que s’impulsen des de l’administració i els seus agents

Clusters : Un clúster és un grup d'empreses del mateix negoci amb un mateix repte estratègic i les accions sobre aquest conjunt d’empreses geogràficament localitzades esdevé un instrument altament efectiu per reforçar la competitivitat d’aquestes

Centre Congressos: El Centre de Congressos i Reunions té una superfície de 2.200m2. Les instal•lacions consten d’un auditori de 950m2, un foyer de 900m2, 4 sales modulables multifuncionals de 45 a 150m2 i aules acadèmiques d’alt standing de diverses capacitats