Informació i serveis per a les empreses, tant per a la seva constitució com el seu creixement i consolidació.

Creixement empresarial: Preparem empreses per al seu creixement. Programes per a les empreses enfocades a millorar en el seu creixement.

Internacionalització: Eines per acostar-te al mercat exterior i millorar les oportunitats de negoci de l’empresa.

Landing to the world: Programa d’aterratge empresarial entre dos parcs tecnològics agermanats que permet l’intercanvi temporal d’empreses incubades-localitzades amb interès en realitzar contactes comercials i obrir mercats.

Start-up Catalonia: Programa de suport al creixement de les empreses catalanes en els seus primers anys d’evolució amb potencial de creixement. 

 Finançament Avançat: Orientació financera per a les empreses a través d’una diagnosi personalitzada amb la qual detectem les necessitats i determinem el millor itinerari financer adequat al seu perfil, fase de vida i necessitats d’inversió.

  • Premis Creatic: instrument financeradreçat a projectes i empreses de nova creació en els àmbits de la tecnologia i la innovació
  • Els Fòrums d’Inversió que apropen els projectes empresarials innovadors i/o de base tecnològica amb potencial de creixement amb les fonts de finançament privat des de capital  llavor fins a capital risc
  • Club d’Inversió Tecnocampus: Plataforma de trobada d’inversors privats amb capacitat inversora interessades en invertir en empreses de nova creació o amb potencial de creixement.
  • Mentoring: Xarxa integrada per destacats emprenedors, empresaris i professionals que aporten  la seva  experiència, coneixements i habilitats als projectes empresarials de l’ecosistema Tecnocampus.
  • Transferència Coneixement: Oferir suport a la implantació de sistemes innovadors i a la transferència de tecnologia a les empreses i centres d'R+D+i de l'entorn a nivell local, nacional i internacional.
  • Formació: L' excel·lència en l'ensenyament. Diferents estudis de grau a la Universitat de TecnoCampus

Recursos Humans: Personal laboral amb talent i especialització  per ajudar les empreses a satisfer les seves necessitats de recursos humans.