Pol de talent

La mà d'obra qualificada i culturalment diversa de Mataró sustenta la seva economia. A la zona, no hi ha escassetat de treballadors amb talent i especialització per ajudar les empreses a satisfer les seves necessitats de mà d'obra.

Els centres universitaris del parc TecnoCampus

L' excel·lència en l'ensenyament, la cooperació amb el món empresarial, la investigació, les relacions internacionals i un fort enfocament en la innovació i l'esperit empresarial són les característiques dels centres , juntament amb l'atenció personalitzada per als estudiants