La ciutat compta, entre els seus actius, d'un conjunt d'empreses de referència que donen la dimensió econòmica i d'activitat que ofereix a qualsevol empresa que vulgui establir aquí la seva activitat. Són diversos els sectors empresarials, però és en el seu entorn quan pren rellevància la seva activitat: